Tel: 012 342 2765 | marketing@vanschaiknet.com

 • Geletterdheid in die Grondslagfase 2/u Hersiene
 • Joubert I (Redakteur)
 • ISBN: 9780627033636
 • eISBN: 9780627033650
 • ePub ISBN: N/A
 • 352 Pages | Published: 2015

Waarom is Geletterdheid in die Grondslagfase uniek?

 • Die boek behandel die onderrig van Afrikaans as huistaal in Graad 1, 2 en 3 soos beskryf in die Kurrikulum- en assesseringsbeleidverklaring (KABV) van 2011. Die boek bevat ook inligting vir die onderrig van Graad R.
 • Dit fokus op die onderwyspraktyk en het terselfdertyd 'n sterk navorsingsinslag.
 • 'n Teoretiese agtergrond tot taalontwikkeling en basiese geletterdheid is in hierdie uitgawe ingesluit. Die belangrikheid van moedertaal of huistaal word beklemtoon. 'n Hoofstuk oor die onderrig van Afrikaans as eerste addisionele taal is egter ook ingesluit.
 • Die onderrig van luister, praat, lees en kyk, skryf, dink en redeneer asook taalstruktuur en -gebruik word breedvoerig bespreek en praktiese idees word gegee.
 • Handskrifonderrig word behandel met voorbeelde uit die praktyk.
 • Assessering word by elke taalvaardigheid bespreek en voorbeelde word gegee.
 • Die teks is krities gelees deur kundiges in die praktyk en die akademiese wêreld soos onder andere professor Susan Kubic Barnes van die James Madison Universiteit Harrisonburg, Virginia, VSA.
 • 'n CD-Rom met 'n Graad 1 skriftipe is ingesluit. Die CD-Rom is ontwikkel deur Judy van Heerden en Marietjie Schutte. Judy is 'n dosent in die Departement Vroeë Kinderonderwys aan die Universiteit van Pretoria en Marietjie Schutte is 'n dosent in die Departement Inligtingskunde aan die Universiteit van Pretoria.

Vir wie is die boek geskryf?

 • Persone wat gemoeid is met die onderrig van Afrikaans as huistaal of addisionele taal in die Grondslagfase.
 • Ouers wat hul kinders tuis onderrig.
 • Dosente en studente in die Grondslagfase.
 • Almal wat basiese én nuwe idees vir die onderrig van Afrikaans soek.

Die skrywers is kundiges met jarelange ervaring in Grondslagfase-onderrig en tersiêre onderwys. Marie Bester is 'n opvoedkundige konsultant. Erika Meyer is 'n onderwys-en-opleidingskonsultant. Ina Joubert is 'n professor en Nkidi Phatudi is 'n senior dosent in die Departement Vroeë Kinderonderwys aan die Universiteit van Pretoria. Rinelle Evans is 'n professor in die Departement Geesteswetenskaplike Opvoedkunde aan die Universiteit van Pretoria.

Hoofstuk 1 'n Teoretiese inleiding tot die ontwikkeling van taal en geletterdheid
Hoofstuk 2 Onderrig- en leerstrategieë 
Hoofstuk 3 Luister en praat: fokus op luister
Hoofstuk 4 Luister en praat: fokus op praat
Hoofstuk 5 Lees en kyk
Hoofstuk 6 Skryf
Hoofstuk 7 Handskrif
Hoofstuk 8 Dink en redeneer
Hoofstuk 9 Klanke, taalstruktuur en -gebruik
Hoofstuk 10 Die onderrig van Afrikaans as Eerste Addisionele Taal (AEAT) in Graad 1-3
Addendum: Oorsig van die Nasionale Kurrikulum- en Assesseringsbeleidsverklaring Grondslagfase Graad R-3.

Supplementary material available for this title includes:

Aanbiedings vir elke hoofstuk (die skyfies wat ingesluit is bevat ’n basiese opsomming van wat in die handboek gedek word as ook alle volkleur figure en tabelle)

Jpegs van alle figure en tabelle in die handboek

'n WoordelysAll source material (excluding figures and tables) has been supplied in an editable format (Microsoft Office) and you can fully customise it to your needs.

Please click on the link below to access the Lecturer Support Material (LSM) portal:

LSM Portal

If this is the first time you access Van Schaik Publishers LSM, you will need to register and set up a profile. Once your registration has been approved you will be sent an email and will then be able to request access to the resources you need for a particular book. You will also be able to request access to the resources of additional books using your profile.

We welcome any suggestions regarding new or additional resources. For any queries or feedback please contact our digital publisher at lsm@vanschaiknet.com. The material available varies from book to book and may also be developed further over time.

If you are uncertain about the registration and access request procedures, please download the LSM Manual.

LSM Manual

Lecturer Support Material is available free to lecturers who lecture on courses where the book is prescribed but samples are also available should you wish to review what is available as part of your prescribed book selection process. Please contact your Marketer for access to the sample LSM.

Student requests for LSM will not be entertained and any attempts by students to access lecturer support material will be reported to a student’s lecturer or to the Head of Department.