Tel: 012 342 2765 | marketing@vanschaiknet.com

  • Taal en stryd
  • Du Plessis T, Van Gensen A
  • ISBN: 9780627024733
  • eISBN: N/A
  • ePub ISBN: N/A
  • 185 Pages | Published: 1999

Taal en Stryd is n verslag van die eerste geleentheid waartydens gespreksgenote van die establishment en die nie-establishment van die Afrikaanse taalwêreld bymekaargekom het om as gelykes te praat oor die taletoekoms. 'n Dekade later bied die publikasie van geselekteerde bydraes 'n waardevolle perspektief op enersyds die impak van die kongres op die ontwikkeling van 'n nuwe en meertalige bestel in Suid-Afrika en andersyds op die kartering van belangrike aksentverskuiwings in die huidige taal-en-stryd-situasie. Die bundel is van waarde vir alle taalstudente en -dosente, taalpraktisyns, -beplanners en -bestuurders. 

Taal en Stryd: Tien jaar in oënskou Language and the national democratic struggle Die rekonstruksie van die Afrikaanse werklikheid en handboek-vernuwing - Jan Esterhuyse Die rekonstruksie van die Afrikaanse werklikheid en handboek-vernuwing : Repliek op Jan Esterhuyse Fasette van die gesprek oor die gepolitiseerdheid van Afrikaans: Repliek op Jan Esterhuyse Oor Bloekombos en (voor-)Uitkyk - Hein Willemse et al. Uit 'n bloekom-omsoomde wêreld: Repliek op Willemse et al. Language and labour - Frank Meintjies Language and labour: Response to Frank Meintjies Taal en media - Max du Preez Language and media: Response to Max du Preex Taalbeplanning - Hans du Plessis Language planning: Response to Hans du Plessis Conference on language and struggle: Some impressions

All source material (excluding figures and tables) has been supplied in an editable format (Microsoft Office) and you can fully customise it to your needs.

Please click on the link below to access the Lecturer Support Material (LSM) portal:

LSM Portal

If this is the first time you access Van Schaik Publishers LSM, you will need to register and set up a profile. Once your registration has been approved you will be sent an email and will then be able to request access to the resources you need for a particular book. You will also be able to request access to the resources of additional books using your profile.

We welcome any suggestions regarding new or additional resources. For any queries or feedback please contact our digital publisher at lsm@vanschaiknet.com. The material available varies from book to book and may also be developed further over time.

If you are uncertain about the registration and access request procedures, please download the LSM Manual.

LSM Manual

Lecturer Support Material is available free to lecturers who lecture on courses where the book is prescribed but samples are also available should you wish to review what is available as part of your prescribed book selection process. Please contact your Marketer for access to the sample LSM.

Student requests for LSM will not be entertained and any attempts by students to access lecturer support material will be reported to a student’s lecturer or to the Head of Department.