Tel: 012 342 2765 | marketing@vanschaiknet.com

  • Algemene plantkunde - 'n handleiding vir eerstejaar-universiteitstudente 5/u
  • Van der Schijff HP
  • ISBN: 9780627013478
  • eISBN: N/A
  • ePub ISBN: N/A
  • 294 Pages | Published: 1985

In hierdie verbeterde, uitgebreide en aangepaste uitgawe van Algemende Plantkunde is die benadering steeds om basiese plantkunde, die vakwetenskap wat oor plante handel, aan studente bekend te stel. Die boek bied aan studente op voorgraadse vlak 'n waardevolle biologies-wetenskaplike basis. Die skrywers, onder leiding van HP van der Schijff, is gemoeid met die bekende, byna klassieke, maar tog moderne vorm van plantkunde om sodoende die hedendaagse student en navorser tot diens te wees, en aan hom/haar 'n onderbou te gee in die werklikheid van vorm, bou , funksie en voortplanting van die plante waarmee hy/sy werk.

Inleiding

ORGANOGRAFIE

Hoofstuk 1 Sade en hul kieming

Hoofstuk 2 Wortels

Hoofstuk 3 Stingels

Hoofstuk 4 Blare

Hoofstuk 5 Bloeiwyses

Hoofstuk 6 Blomme

Hoofstuk 7 Vrugte

ANATOMIE

Hoofstuk 8 Selle en weefseltipes

Hoofstuk 9 Stingelanatomie

Hoofstuk 10 Wortelanatomie

Hoofstuk 11 Blaaranatomie

SITOLOGIE EN GENETIKA

Hoofstuk 12 Die plantsel

Hoofstuk 13 Genetika

TAKSONOMIE

Hoofstuk 14 Taksonomiese beginsels

Hoofstuk 15 Virusse

Hoofstuk 16 Bakterieë en Sianobakterieë

Hoofstuk 17 Fungusse

Hoofstuk 18 Alge

Hoofstuk 19 Mosse

Hoofstuk 20 Varings

Hoofstuk 21 Saadplante

EKOLOGIE

Hoofstuk 22 Terresteriële ekologie

Hoofstuk 23 Die plantegroei van Suid-Afrika

All source material (excluding figures and tables) has been supplied in an editable format (Microsoft Office) and you can fully customise it to your needs.

Please click on the link below to access the Lecturer Support Material (LSM) portal:

LSM Portal

If this is the first time you access Van Schaik Publishers LSM, you will need to register and set up a profile. Once your registration has been approved you will be sent an email and will then be able to request access to the resources you need for a particular book. You will also be able to request access to the resources of additional books using your profile.

We welcome any suggestions regarding new or additional resources. For any queries or feedback please contact our digital publisher at lsm@vanschaiknet.com. The material available varies from book to book and may also be developed further over time.

If you are uncertain about the registration and access request procedures, please download the LSM Manual.

LSM Manual

Lecturer Support Material is available free to lecturers who lecture on courses where the book is prescribed but samples are also available should you wish to review what is available as part of your prescribed book selection process. Please contact your Marketer for access to the sample LSM.

Student requests for LSM will not be entertained and any attempts by students to access lecturer support material will be reported to a student’s lecturer or to the Head of Department.