Tel: 012 342 2765 | marketing@vanschaiknet.com

  • Anatomie vir medies-verwante studierigtings 2/u
  • Meiring JH
  • ISBN: 9780627019654
  • eISBN: N/A
  • ePub ISBN: N/A
  • 327 Pages | Published: 1998

Hierdie werk, getitel Anatomie vir medies-verwante studierigtings, is 'n hersiene uitgawe van Anatomie vir die medies-wetenskaplike student (ook beskikbaar in Engels).

Die boek bied 'n sistemiese benadering tot anatomie. Hierdie benadering, in teenstelling met die regionale benadering wat deur mediese en tandheelkundige studente gebruik word, is veral gerig op medies-verwante beroepsrigtings soos verpleegkunde, radiografie, arbeidsterapie en fisioterapie.

Die boek is in 'n maklik leesbare styl geskryf en daar is gepoog om aan elk van bogenoemde kursusse se behoeftes te voldoen.

1. Inleiding

2. Die sel

3. Embriologie

4. Weefselleer

5. Osteologie

6. Gewrigte

7. Spiere

8. Die senuweestelsel

9. Die kardiovaskulêre stelsel

10. Die respiratoriese stelsel

11. Die spysverteringstelsel

12. Die urogenitale stelsel

13. Die spesiale sintuie

14. Die endokriene kliere

Supplementary material available for this title includes:All source material (excluding figures and tables) has been supplied in an editable format (Microsoft Office) and you can fully customise it to your needs.

Please click on the link below to access the Lecturer Support Material (LSM) portal:

LSM Portal

If this is the first time you access Van Schaik Publishers LSM, you will need to register and set up a profile. Once your registration has been approved you will be sent an email and will then be able to request access to the resources you need for a particular book. You will also be able to request access to the resources of additional books using your profile.

We welcome any suggestions regarding new or additional resources. For any queries or feedback please contact our digital publisher at lsm@vanschaiknet.com. The material available varies from book to book and may also be developed further over time.

If you are uncertain about the registration and access request procedures, please download the LSM Manual.

LSM Manual

Lecturer Support Material is available free to lecturers who lecture on courses where the book is prescribed but samples are also available should you wish to review what is available as part of your prescribed book selection process. Please contact your Marketer for access to the sample LSM.

Student requests for LSM will not be entertained and any attempts by students to access lecturer support material will be reported to a student’s lecturer or to the Head of Department.