Tel: 012 342 2765 | marketing@vanschaiknet.com

  • Kwantitatiewe statistiese tegnieke 3/u
  • Swanepoel A, Vivier FL, Millard SM, Ehlers R
  • ISBN: 9780627027710
  • eISBN: 9780627028854
  • ePub ISBN: N/A
  • 232 Pages | Published: 2009

Kwantitatiewe tegnieke vorm die ruggraat van alle statistiese, ekonomiese en bestuursmodelle ingevolge waarvan vooruitskattings gemaak en bestuursbesluite geneem word. Die doel van Kwantitatiewe statistiese tegnieke is om die rol van hierdie tegnieke aan lesers te verduidelik en hulle in staat te stel om dit te bemeester.

Die kwantitatiewe beginsels word eenvoudig uiteengesit en is veral gemik op eerstejaarstudente wat 'n loopbaan in die sakesektor beplan. Die onderwerpe wat behandel word, sluit direk aan by die kwantitatiewe agtergrond wat vir bepaalde beroepe in die sakewêreld vereis word.

Die leerstof word geïllustreer en ondersteun deur gebruik te maak van toepaslike voorbeelde en grafieke. Deurgaans word riglyne gegee vir die doen van berekenings met behulp van rekenaarsagteware. Dit verseker dat die klem van die boek val op die korrekte toepassing en interpretasie van tegnieke, deurdat die leser omslagtige en tydrowende verwerkings kan vermy. Elke tema sluit af met toepaslike oefeninge wat spesifiek daarop gerig is om die leser te help met die bemeestering van die onderwerpe.

Andre Swanepoel het benewens sy praktykervaring ook meer as 21 jaar ondervinding as senior lektor en statistiese konsultant in die Departement Statistiek aan die Universiteit van Pretoria.

Leon Vivier het meer as 45 jaar ondervinding in die private en openbare sektor as konsultant in statistiek en ekonomiese ontwikkeling sowel as professor in statistiek in die Departement Statistiek aan die Universiteit van Pretoria.

Sollie Millard is 'n senior lektor in die Departement Statistiek aan die Universiteit van Pretoria en het 19 jaar uitgebreide ervaring as statistiese konsultant en akademikus.

René Ehlers het benewens haar ervaring in die industriële sektor ook 12 jaar ondervinding as lektrise in die Departement Statistiek aan die Universiteit van Pretoria. Sy is verder ook betrokke by statistiese konsultasiewerk.

Hoofstuk 1 Wiskundige bewerkings en funksies
Hoofstuk 2 Differensiasie 
Hoofstuk 3 Integrasie 
Hoofstuk 4 Matriksalgebra 
Hoofstuk 5 Lineêre programmering 
Hoofstuk 6 Antwoorde op geselekteerde oefeninge

Supplementary material available for this title includes:All source material (excluding figures and tables) has been supplied in an editable format (Microsoft Office) and you can fully customise it to your needs.

Please click on the link below to access the Lecturer Support Material (LSM) portal:

LSM Portal

If this is the first time you access Van Schaik Publishers LSM, you will need to register and set up a profile. Once your registration has been approved you will be sent an email and will then be able to request access to the resources you need for a particular book. You will also be able to request access to the resources of additional books using your profile.

We welcome any suggestions regarding new or additional resources. For any queries or feedback please contact our digital publisher at lsm@vanschaiknet.com. The material available varies from book to book and may also be developed further over time.

If you are uncertain about the registration and access request procedures, please download the LSM Manual.

LSM Manual

Lecturer Support Material is available free to lecturers who lecture on courses where the book is prescribed but samples are also available should you wish to review what is available as part of your prescribed book selection process. Please contact your Marketer for access to the sample LSM.

Student requests for LSM will not be entertained and any attempts by students to access lecturer support material will be reported to a student’s lecturer or to the Head of Department.