Tel: 012 342 2765 | marketing@vanschaiknet.com

  • Stylboek - riglyne vir paslik skryf
  • Du Toit P, Smith-Müller W
  • ISBN: 9780627025037
  • eISBN: N/A
  • ePub ISBN: N/A
  • 186 Pages | Published: 2003

Hierdie is die eerste volwaardige stylhandboek in Afrikaans wat uitsluitlik op klassieke stylbeginsels fokus. Die boek is geskik vir almal wat praktiese stylvaardighede in skriftelike tekste wil verbeter.

Werklike voorbeeldmateriaal uit 'n verskeidenheid tekstipes word gebruik om praktiese riglyne te gee oor gepaste taalgebruik. Die boek fokus nie op reg of verkeerd volgens die taalsisteem nie, maar eerder op die verskeidenheid taalgebruiksmoontlikhede waarvan sommige meer gepas is as ander, afhangende van die situasie en konteks waarin die teks moet funksioneer.

Stylboek is 'n kompakte, praktiese styladviesboek en 'n moet vir alle skrywendes wat die effektiwiteit van hulle kommunikasie wil verhoog. 

1. Inleiding

2. Die begrip styl

3. Skryf duidelik

4. Skryf bondig

5. Gepaste toon

6. Aantreklikheid

7. Die styl van wetenskaplike tekste

Supplementary material available for this title includes:All source material (excluding figures and tables) has been supplied in an editable format (Microsoft Office) and you can fully customise it to your needs.

Please click on the link below to access the Lecturer Support Material (LSM) portal:

LSM Portal

If this is the first time you access Van Schaik Publishers LSM, you will need to register and set up a profile. Once your registration has been approved you will be sent an email and will then be able to request access to the resources you need for a particular book. You will also be able to request access to the resources of additional books using your profile.

We welcome any suggestions regarding new or additional resources. For any queries or feedback please contact our digital publisher at lsm@vanschaiknet.com. The material available varies from book to book and may also be developed further over time.

If you are uncertain about the registration and access request procedures, please download the LSM Manual.

LSM Manual

Lecturer Support Material is available free to lecturers who lecture on courses where the book is prescribed but samples are also available should you wish to review what is available as part of your prescribed book selection process. Please contact your Marketer for access to the sample LSM.

Student requests for LSM will not be entertained and any attempts by students to access lecturer support material will be reported to a student’s lecturer or to the Head of Department.