Tel: 012 342 2765 | marketing@vanschaiknet.com

  • Kontemporêre afrikaanse taalkunde 2/u
  • Carstens WAM, Bosman N
  • ISBN: 9780627034374
  • eISBN: 9780627034381
  • ePub ISBN: N/A
  • 576 Pages | Published: 2017

In die afgelope bykans 30 jaar het ’n groot leemte ontstaan aan omvattende verwysingsbronne en handboeke in die Afrikaanse taalkunde wat op universiteitsvlak voorgeskryf kan word. In 2014 word hierdie leemte gevul deur Kontemporêre Afrikaanse Taalkunde. Die feit dat ’n tweede, hersiene uitgawe slegs drie jaar later verskyn, beklemtoon weereens die groot behoefte aan so ’n bron.

 

Die samestelling van hierdie boek bied ’n nuwe blik op die taalkunde en het wye gebruikspotensiaal omdat dit die kernvelde van die taalkunde, en in die besonder van die Afrikaanse taalkunde, dek. Sodoende gee dit nuwe lewe aan ’n belangrike komponent in die bestudering van die Afrikaanse taal: die taalkunde en alles wat daarmee saamhang.

 

Inhoud en konsepte strek van die ontstaan en aard van die Afrikaanse taal, leksikografie en dokumentontwerp tot fonetiek, fonologie, morfologie, sintaksis, semantiek, pragmatiek, taalverwerwing en die normatiewe taalkunde. Al die bestaande hoofstukke is op datum gebring, en ’n ekstra hoofstuk oor sintaksis is bygevoeg om nuwer sieninge te weerspieël.

 

Bydraes deur spesialiste in die onderskeie velde bied daarom die nuutste navorsing en ’n verskeidenheid teoretiese vertrekpunte met die Afrikaanse taalkunde as fokus. Nuwe en moontlik selfs omstrede standpunte sal akademiese gesprek stimuleer, terwyl elke hoofstuk nasionale en internasionale ontwikkelinge op die bepaalde gebied voorlê aan ’n nuwe geslag studente, onderwysers, akademici en taalpraktisyns.

HOOFSTUK 1 Die Afrikaanse taalkunde van toeka tot nou

HOOFSTUK 2 Die ontstaan en vestiging van Afrikaans

HOOFSTUK 3 Taalverandering in Afrikaans

HOOFSTUK 4 Fonetiek

HOOFSTUK 5 Fonologie

HOOFSTUK 6 Morfologie

HOOFSTUK 7 Basiese Afrikaanse sintaksis

HOOFSTUK 8 Afrikaanse sintaksis, funksioneel benader

HOOFSTUK 9 Afrikaanse semantiek

HOOFSTUK 10 Pragmatiek

HOOFSTUK 11 Sosiolinguistiek

HOOFSTUK 12 Normatiewe taalkunde

HOOFSTUK 13 Leksikografie

HOOFSTUK 14 Dokumentontwerp

HOOFSTUK 15 Taalverwerwing en taalonderrig

 

Supplementary material available for this title includes:

• Aanbiedings vir elke hoofstuk (die aanbiedings bevat ’n omvattende raamwerk van wat in die handboek behandel word)

• Jpegs van alle figure en tabelle in die handboekAll source material (excluding figures and tables) has been supplied in an editable format (Microsoft Office) and you can fully customise it to your needs.

Please click on the link below to access the Lecturer Support Material (LSM) portal:

LSM Portal

If this is the first time you access Van Schaik Publishers LSM, you will need to register and set up a profile. Once your registration has been approved you will be sent an email and will then be able to request access to the resources you need for a particular book. You will also be able to request access to the resources of additional books using your profile.

We welcome any suggestions regarding new or additional resources. For any queries or feedback please contact our digital publisher at lsm@vanschaiknet.com. The material available varies from book to book and may also be developed further over time.

If you are uncertain about the registration and access request procedures, please download the LSM Manual.

LSM Manual

Lecturer Support Material is available free to lecturers who lecture on courses where the book is prescribed but samples are also available should you wish to review what is available as part of your prescribed book selection process. Please contact your Marketer for access to the sample LSM.

Student requests for LSM will not be entertained and any attempts by students to access lecturer support material will be reported to a student’s lecturer or to the Head of Department.