Tel: 012 342 2765 | marketing@vanschaiknet.com

 • Akademiese geletterdheid - Riglyne vir akademiese skryfwerk
 • Lubbe E
 • ISBN: 9780627039867
 • eISBN: N/A
 • ePub ISBN: 9780627039874
 • 176 Pages | Published: 2022

Akademiese geletterdheid is noodsaaklik vir akademiese prestasie. Daar word van studente verwag om ’n verskeidenheid akademiese tekste met begrip te lees. Studente moet ook hulle eie argumente kan konstrueer en hulle kritiese denkvermoë in die vorm van ’n akademiese teks aan ’n leser illustreer. Akademiese geletterdheid beteken dat studente as onafhanklike akademiese skrywers kan funksioneer wat navorsing op ’n gestruktureerde, goed geformuleerde en logiese wyse kan weergee.

In hierdie handboek word studente nie net toegerus met kennis en vaardighede om die genre van akademiese skryfwerk te begryp nie; die samestelling van die boek kan ook meehelp dat studente onafhanklike beoefenaars van hierdie genre word.

Studente word begelei om:

 • die skryf van akademiese tekste op ’n sistematiese wyse te benader;
 • opdragte te ontleed en te beplan;
 • relevante vakinhoud in te samel;
 • vakinhoud met begrip te lees;
 • navorsing, kennis en afleidings op ’n gestruktureerde wyse in goed geformuleerde taal weer te gee sodat dit ’n samehangende geheel vorm; en
 • terugvoer op akademiese tekste te verwerk ten einde as akademiese skrywers te groei.

Die skrywers vertrou dat studente en dosente hierdie handboek as ’n nuttige hulpbron sal gebruik om akademiese geletterdheid te bevorder. 

Hoofstuk 1: Ontleding van opdraginstruksies en beplanning van ’n akademiese skryfstuk

Hoofstuk 2: Akademiese bronsoektogte en brongebruik

Hoofstuk 3: Akademiese leesstrategieë, en die verwerking van inligting uit bronne

Hoofstuk 4: Titels, inhoudsopgawes en inleidingsparagrawe

Hoofstuk 5: Akademiese paragrawe in akademiese tekste

Hoofstuk 6: Tekseenheid in akademiese tekste

Hoofstuk 7: Struktuur van ’n akademiese slotparagraaf

Hoofstuk 8: Wetenskaplike en akademiese skryfstyl

Hoofstuk 9: Redigering van akademiese werkstukke en verwerking van terugvoer

 

Supplementary material available for this title includes:

 • Rubrieke
 • Werkkaarte
 • Vrae vir assessering
 • PowerPoint aanbiedinge


All source material (excluding figures and tables) has been supplied in an editable format (Microsoft Office) and you can fully customise it to your needs.

Please click on the link below to access the Lecturer Support Material (LSM) portal:

LSM Portal

If this is the first time you access Van Schaik Publishers LSM, you will need to register and set up a profile. Once your registration has been approved you will be sent an email and will then be able to request access to the resources you need for a particular book. You will also be able to request access to the resources of additional books using your profile.

We welcome any suggestions regarding new or additional resources. For any queries or feedback please contact our digital publisher at lsm@vanschaiknet.com. The material available varies from book to book and may also be developed further over time.

If you are uncertain about the registration and access request procedures, please download the LSM Manual.

LSM Manual

Lecturer Support Material is available free to lecturers who lecture on courses where the book is prescribed but samples are also available should you wish to review what is available as part of your prescribed book selection process. Please contact your Marketer for access to the sample LSM.

Student requests for LSM will not be entertained and any attempts by students to access lecturer support material will be reported to a student’s lecturer or to the Head of Department.