Tel: 012 342 2765 | marketing@vanschaiknet.com

  • Ekonomie vir Suid-Afrikaanse studente 5/u
  • Mohr P
  • ISBN: 9780627033445
  • eISBN: 9780627033452
  • ePub ISBN: N/A
  • 456 Pages | Published: 2015

Ekonomie vir Suid-Afrikaanse studente is 'n omvattende inleiding tot ekonomie in die algemeen, teen 'n hedendaagse Suid-Afrikaanse agtergrond. Die gemaklike styl en talle praktiese voorbeelde maak hierdie publikasie besonder toeganklik. Die boek dek al die materiaal wat gewoonlik vir inleidende kursusse voorgeskryf word en lê 'n stewige grondslag vir intermediêre en gevorderde studie in ekonomie.

Die vyfde uitgawe is 'n herstruktureerde, omvattend hersiene en opgedateerde weergawe van die gewilde vierde uitgawe. Soos in die vorige uitgawes, val die klem op die toepassing van ekonomiese teorie. 'n Magdom tersaaklike inligting oor die Suid-Afrikaanse ekonomie word ook gegee.

Hierdie boek is ook in Engels beskikbaar.

South African workbook for economics is 'n addisionele hulpmiddel wat studente kan aankoop by hul naaste boekwinkel of aanlynhandelaar. Besoek asseblief www.vanschaiknet.com vir inligting oor kern- en aanvullende produkte vir Ekonomie I.

Hoofstuk 1 Wat is ekonomie?
Hoofstuk 2 Ekonomiese stelsels
Hoofstuk 3 Produksie, inkome en besteding in die gemengde ekonomie
Hoofstuk 4 Vraag, aanbod en pryse
Hoofstuk 5 Vraag en aanbod in aksie
Hoofstuk 6 Elastisiteit
Hoofstuk 7 Die teorie van vraag: die nutsbenadering
Hoofstuk 8 Die teorie van vraag: die onsydigheidsbenadering
Hoofstuk 9 Agtergrond tot aanbod: produksie en koste
Hoofstuk 10 Markstruktuur 1: Oorsig en volmaakte mededinging
Hoofstuk 11 Markstruktuur 2: Monopolie en onvolmaakte mededinging
Hoofstuk 12 Die faktormarkte: die arbeidsmark
Hoofstuk 13 Die meting van die prestasie van die ekonomie
Hoofstuk 14 Die monetêre sektor
Hoofstuk 15 Die owerheidsektor
Hoofstuk 16 Die buitelandse sektor
Hoofstuk 17 'n Eenvoudige Keynesiaanse model van die ekonomie
Hoofstuk 18 Keynesiaanse modelle wat die owerheid en die buiteland insluit
Hoofstuk 19 Meer oor makro-ekonomiese teorie en beleid
Hoofstuk 20 Inflasie
Hoofstuk 21 Werkloosheid
Hoofstuk 22 Ekonomiese groei en konjunktuurgolwe

Supplementary material available for this title includes:

PowerPoint outlines

Important concepts

Test Bank

JPEGs of all figures and tablesAll source material (excluding figures and tables) has been supplied in an editable format (Microsoft Office) and you can fully customise it to your needs.

Please click on the link below to access the Lecturer Support Material (LSM) portal:

LSM Portal

If this is the first time you access Van Schaik Publishers LSM, you will need to register and set up a profile. Once your registration has been approved you will be sent an email and will then be able to request access to the resources you need for a particular book. You will also be able to request access to the resources of additional books using your profile.

We welcome any suggestions regarding new or additional resources. For any queries or feedback please contact our digital publisher at lsm@vanschaiknet.com. The material available varies from book to book and may also be developed further over time.

If you are uncertain about the registration and access request procedures, please download the LSM Manual.

LSM Manual

Lecturer Support Material is available free to lecturers who lecture on courses where the book is prescribed but samples are also available should you wish to review what is available as part of your prescribed book selection process. Please contact your Marketer for access to the sample LSM.

Student requests for LSM will not be entertained and any attempts by students to access lecturer support material will be reported to a student’s lecturer or to the Head of Department.